Hållbarhet

Vi vill visa vår miljö största möjliga hänsyn

Vi lämnar alltid en plats med mindre skräp på land och i vattnet än när vi kom.

Vi tar största hänsyn till människor och djur.

Vi kör aldrig snabbare än 45 knop.

Vi ägnar oss inte åt extremåkning.

Våra båtar behöver enbart en motor. Det räcker gott.

Vi använder moderna fyrtaktsmotorer med lägre bränsleförbrukning och tystare gång.

Vi använder inte giftiga bottenfärger. När båtarna inte används ligger de inte i vattnet. Ett rent skrov ger dessutom lägre bränsleförbrukning.

Vi trailar ofta våra båtar med bil fram till platsen för äventyret.

Vi samarbetar med dem som delar vår syn på hållbarhet.