Hållbarhet

Sea Events stödjer Stiftelsen Hållbara Hav

Östersjön är fantastisk, men kan må bättre. Vi arbetar på havet och använder dess resurser för att ge våra kunder oförglömliga minnen. Vi vill därför ta vår del av ansvaret för Östersjöns hälsa.

Stiftelsen Hållbara Hav skapar engagemang kring Östersjöns framtid och informerar om den forskning som sker. Kunskapen ska leda till handling och budskapet är tydligt – Det går att rädda Östersjön!

Sea Events samarbetar sedan 2015 med Stiftelsen Hållbara Hav genom att stödja arbetet finansiellt men också genom att sprida information om Östersjön till kunder och samarbetspartners. Vi hoppas alla våra kunder vill delta i arbetet för Östersjön genom att gå med som Vänföretag, vilket kostar SEK 1 500 per år. Eller som Östersjövän för privatpersoner, vilket kostar SEK 300 per år.

Betala in beloppet till Stiftelsen Hållbara Hav PG 808724-7, märk betalningen med namn och epost samt Sea Events. Stiftelsen Hållbara Hav skickar ett gåvobevis.

Vi vill visa vår miljö största möjliga hänsyn

Vi lämnar alltid en plats med mindre skräp på land och i vattnet än när vi kom.

Vi tar största hänsyn till människor och djur.

Vi kör aldrig snabbare än 45 knop.

Vi ägnar oss inte åt extremåkning.

Våra båtar behöver enbart en motor. Det räcker gott.

Vi använder moderna fyrtaktsmotorer med lägre bränsleförbrukning och tystare gång.

Vi använder inte giftiga bottenfärger. När båtarna inte används ligger de inte i vattnet. Ett rent skrov ger dessutom lägre bränsleförbrukning.

Vi trailar ofta våra båtar med bil fram till platsen för äventyret.

Vi samarbetar med dem som delar vår syn på hållbarhet.